Vad är YinYogaSoft?

Det handlar om stillhet – närvaro – andning – mötet med det som finns – glädje och frihetskänsla.

YinYogaSoft minskar stress och oro. Långsamheten gör att det parasympatiska nervsystemet aktiveras, ett lugn uppstår.

Återhämtning sker – vi når det där naturliga utan prestation-utan kamp. Vi befinner oss i varandet, med acceptans av nuläget.

Läs mer om YinYogaSoft